Rólam

Üdvözöllek! Kérlek, engedd meg, hogy tegezzelek, ez közvetlenebb kommunikációt tesz lehetővé!

Család-rendszer terapeutaként, mentálhigiénés-, és szervezetfejlesztő szakemberként egyének, párok és közösségek kísérésével, fejlesztésével foglalkozom. Közben magam is fejlődök, amiért nagyon hálás vagyok azoknak, akikkel dolgozom! Hálás vagyok még feleségemnek, Judinak, és négy Gyermekemnek azért a szeretetért és támogatásért, amit tőlük kapok! Nélkülük nem lennék az, aki vagyok.

Mióta az eszemet tudom, a kapcsolatok érdekeltek. Gyerekként szerettem hallgatni a felnőttek beszélgetését, mert sokkal izgalmasabbnak tűnt számomra mint a saját korosztályom témái. Emiatt talán kilógtam a sorból, és koravénnek is tűnhettem. Visszatekintve erre az időszakra, a különleges érzékenységem látszik fontosnak belőle, aminek voltak árnyoldalai is. Ma mégis ezt az érzékenységemet használom a munkámban, amikor párokkal, vagy egyéni kliensekkel dolgozom.

Kacskaringós úton jutottam el idáig. Sokféle területen megfordultam, voltam kétkezi munkás és teológus hallgató, oktattam ács tanulókat és vezettem bútorüzemet. Voltam kereskedelmi osztályvezető és tartottam tréninget pedagógusoknak, kísértem közösségeket és fejlesztettem forprofit szervezetet. Mégis a belső iránytűmre hallgatva újra és újra a kapcsolatok tudományai felé haladtam. Faipari mérnökként teológiát tanultam, majd mentálhigiénés és szervezetfejlesztő szakember lettem. Magával ragadott a pszichodráma és a bibliodráma, ahol történnek a dolgok. Érdekelt a gyászmunka, hogyan lehet a veszteségek feldolgozásával gazdagodni? Elbűvölt a csoportdinamika, a kapcsolatok rendszerének izgalmas összefüggései.

Végül az Érzelmekre Fókuszáló Terápiás módszer (https://www.eft-parterapia.hu/) vitt legközelebb a kapcsolatok tudományának ahhoz a részéhez, ami kezdettől fogva a legnagyobb izgalommal töltött el. Hogyan működik a szerelmi kapcsolat, mitől szenved hajótörést és mitől virágzik? Ez nem csupán elméleti kérdés számomra, hanem a saját házasságomban, családomban is húsbavágó kérdés! Tudomány és művészet ez egyszerre, amit sose lehet kipipálni, megoldani, de mindig lehet benne fejlődni, mindig lehet gyakorolni! Az érzelmi összehangolódottság, közelség határtalanul fokozható, és egyre fájdalmasabb a hiánya, amikor elvész! A párokkal, akikkel dolgozom, együtt keressük ezekre a kérdésekre a saját válaszaikat!

A másik terület, ahol szívesen dolgozom, a keresztény közösségek kísérése, a növekedésük támogatása a Természetes Közösség Fejlődés, angolul Natural Church Development, NCD (http://ncdhungary.simplesite.com/) eszközrendszerével. Hogyan tud egy közösség úgy működni, növekedni, hogy egyszerre érvényesüljön benne az egyéni felelősségvállalás , és a közösség erőforrásai is hatékonyan működjenek együtt? Hogyan válik mindez mérhetővé? Hol működik ez egészségesen és mitől? Hogyan lehet ezt elősegíteni? Fontos tapasztalatokat szereztem már eddig is különböző felekezetű keresztény közösségekkel együtt dolgozva, és nyitott vagyok a velük való közös tanulásra továbbra is!

Szívesen kerülök kapcsolatba Veled, ha megmozgat, amit olvastál, ha keresztezik egymást útjaink!